Velkommen

Gefitek er enGefitek er en lille rådgivende virksomhed, som har specialiseret sig i bærende konstruktioner inden for byggeri.

Gefitek’s primære arbejdsområde er inden for husbygning, så som boliger, institutioner og er-hvervsbyggeri op til en entreprisesum på ca. 30 mill. Kr..

I de seneste 10-12 år har vi arbejdet meget i totalentreprisemodeller, dvs. hvor vi deltager i en samlet gruppe af rådgivere og entreprenører, som i fællesskab løser opgaverne.

Dimensionering af elementbyggeri inden for beton og træelementer er også en del af vores ar-bejde. Vi påtager os normalt ikke arkitektarbejder (andragende, ark-tegning mm). Dette lader vi arkitekter om, fordi de er meget bedre til dette!

Derimod vil vi gerne lave nødvendig beregning af energirammer, statiske beregninger mm. i forbindelse med denne sagsbehandling, samt formidle nødvendig kontakt mellem entreprenør og kunde!

Velkommen


Gefitek er en lille rådgivende virksomhed, som har specialiseret sig i bærende konstruktioner inden for byggeri.
Læs mere

Profil


Grunderfaringen for virksomheden er en traditionel tømreruddannelse indenfor mesterlæren, hvilket problemløsningerne til tider bærer præg af, idet der i løsningsvalg som regel tænkes på praktiske og simple løsninger, frem for avancerede og ofte svært udførlige løsninger.
Læs mere

Find os


Se hvor du kan finde vores kontor, via Google maps
Læs mere

Kontakt


Jægervænget 1
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 00 24
Læs mere